HABITAT CLUSTER BARCELONA


Missió, Visió i valors


Missió

  • Vetllar per la millora de la competitivitat dels associats, fomentant la creació de sinèrgies i contribuint al desenvolupament econòmic i social, promovent activitats del sector hàbitat.

 Visió

  • Esdevenir una entitat de referència en l’àmbit de l’Hàbitat, posicionar el clúster com un Hub de solucions del sector, que permeti als nostres associats millorar la seva visibilitat, competitivitat i oportunitats de negoci.
  • L’HCB ha de ser una entitat que transformi el coneixement en realitats industrials, organitzada per respondre al canvi mantenint l’autosuficiència financera.

 Valors

L’HCB porta a terme la seva missió fonamentant-se en els següents valors:

  • Col·laboració, treball en equip per aprofitar sinèrgies i el potencial humà. Esperit de servei.
  • Proactius a la innovació i creativitat per adaptar la nostre estratègia als constants canvis del sector.
  • Compromís, lleialtat i honestedat amb els nostres associats i partners.
  • Qualitat i excel·lència en totes les activitats que desenvolupem.

L'Habitat Cluster Barcelona és una associació amb personalitat jurídica i sense finalitat de lucre que té com a objectiu principal promoure i contribuir a la competitivitat de la cadena de valor del sector hàbitat a Catalunya.

La junta directiva  del clúster està integrada per 11 empreses catalanes (Cosmic, Estiluz, HP, Crevin, Casals Ventilació, 30 M2, Grassoler, Estellé Parquet, MaderseniaSonpura i KriskaDECOR) i la fundació privada Elisava-Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona.

Les següents companyies són sòcies fundadores del clúster: La Mallorquina, Bedding Industrial, MarcoMueble, Perspectiva, Casals Ventilació, MobeniaKriskaDECOR i Eurohomedeco.

El Clúster Hàbitat de Catalunya promourà iniciatives orientades a impulsar el negoci de l’hàbitat de Catalunya i estimularà i explotarà les sinèrgies entre els membres.

El clúster està obert a tota la cadena de valor i els seus agents, des de les empreses proveïdores de matèria primera i  de maquinària, empreses fabricants de mobles, il·luminació, tèxtil llar, petit electrodomèstic, paviments i revestiments, llars de foc, etc. També inclou distribuïdors majoristes i minoristes, prescriptors com arquitectes i interioristes i altres agents com centres de formació, centres tecnològics, etc.

El seu president és Ròmul Prat.

La creació del Clúster Hàbitat de Catalunya ha estat impulsada per la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana.