Agenda d'Activitats

Reunió de intercanvi de coneixement Contract - Prescriptors

SESSIÓ 1. VENDA A PARTIR DE PRESCRIPTOR (empreses on el seu client sigui el prescriptor (Interiorista/ arquitecte /enginyeria)

Compartirem experiències i estratègies d'arribada als nostres clients prescriptors:

  • Breu presentació de cada empresa i descripció del perfil de prescriptor en cada cas
  • Canals de comunicació més habituals per aquest tipus de client: Activitats de promoció, xarxes socials, newsletters, revistes especialitzades, portals web
  • Creació de Base de Dades conjunta HCB per promoció d'activitats d'empreses del clúster. Identificació de camps necessaris i normes d'us.
  • Activitats que es poden iniciar des de l'HCB per arribar a aquest perfil
  • Altres...

L'objectiu d'aquesta sessió és compartir bones pràctiques en l'àmbit de la prescripció, posant en contacte empreses que comparteixen tipologia de client però que no son competència, facilitant així la col·laboració en accions que permetin la transferència de coneixement i la cerca de sinèrgies. 

La inscripció als grups d'intercanvi de coneixement està limitat a la disponibilitat de places (màxim 15 empreses) i al perfil d'empreses participants, sempre empreses complementàries. Les places s'assignaran per estricte ordre d'inscripció sempre evitant la participació d'empreses que puguin ser competència. 

La reunió tindrà lloc el proper 28 de març de 9.00h a 11.00h (ACCIÓ - Passeig de Gràcia 129 4ªplanta)

Inscripcions mitjançant el següent link