Agenda d'Activitats

Grup Intercanvi de coneixement MARKETING

Grup Intercanvi de coneixement MARKETING

Els grups d’intercanvi de coneixement són punts de trobada entre perfils professionals que comparteixen àrea de negoci, i que es reuneixen per intercanviar opinions, oportunitats de millora i de col·laboració.

El grup de intercanvi de coneixement en Marketing treballa sobre els reptes del Marketing Digital, participació a fires, noves metodologies de gestió de projectes entre d’altres.

Durant la reunió del proper 20 de novembre es treballarà específicament en compartir bones pràctiques en la gestió d’equips per al desenvolupament de nous productes. Es parlarà de les metodologies Agile i en concret el marc de treball SCRUM.

Aquestes reunions són obertes al a participació de tots els socis, amb una limitació de 12 participants i considerant sempre la no competència entre participants, que es garanteix mitjançant l’ordre d’arribada d’inscripcions que podeu tramitar mitjançant el següent link.

 

Programa previst:

 

11.45 Arribada assistents

12.00 Presentació assistents i objectius de la reunió

12.15 Inici debat metodologies de treball per la gestió d’equips

12.45 Introducció a les meotodologies Agile

13.10 Oportunitats de col·laboració en la cerca de influencers i mitjans de comunicació online i offline sector hàbitat internacional

13.45 Comentaris i propers passos

14.00 Fi sessió