Agenda d'Activitats

Formació SCRUM

14 març 2019
Espai Clúster: Milà i Fontanals, 14-26 08012 Barcelona
Cost Socis: 115€ +IVA
No socis: 200€ + IVA

 

PROGRAMA

9.15 Arribada assistents
9.30 - 10.30 Principis i valors del "Lean Thinking" i metodologies Agile. Introducció al Lean. Exercici pràctic. 
10.30 - 11.00 Rol central de la col·laboració. Exercici pràctic
11.00 - 11.30 Coffee Break
11.30 - 13.30 Com arrancar un projecte SCRUM, des de la visió de producte a pila de producte. Creació d'històries d'usuari, priortizació, estimació de temps, creació de roadmap.
13.30 a 15.00 Break Dinar (lliure)
15.00 - 17.00 Simulació de 3 iteracions d'scrum per crear el producte que treballarem durant la reunió. 
17.30 - Final de sessió i dubtes

 

INSCRIPCIONS 

 

COMPLERTES! 

SCRUM és un marc de treball pel qual les persones poden resoldre problemes complexos a la vegada que entregar productes de màxim valor possible 

productiva i creativament. Es basa en el treball en equip, aplicant criteris iteratius i incrementals.