Es reuneix la comissió d'innovació de l'HCB


La comissió d’innovació de l’HCB, liderada per HP, està formada per tots els agents d’innovació que formen part del clúster així com entitats col·laboradores que juguen un paper important en el sector.

Amb l’objectiu de identificar els principals àmbits d’interès del sector i desenvolupar un pla d’accions que apropin a les empreses de l’HCB a la innovació, el passat dia 9 de novembre es van reunir a les instal·lacions d’HP representants del Clúster del Disseny, l’ADP,  Perspectiva, Eurecat, LCI Barcelona i Hewlett Packard.

La sessió, que va ajudar a desenvolupar 4 temes principals: New Generations (experiencial spaces, personalisation, connected smart devices, knowledge, young zen generationvs aging majority) New Business Models (Share vs Owned Community, Buyers content owners networks, services vs transactions), Environmental and Health (Health and environmental awareness, government regulations, Certifications) Global Stage- Global Requirements (versatility of materials, low cost from emergint countries, decentralization of production) i va concloure amb una visita al centre demostratiu d’HP.

La metodologia de la sessió es va basar en la generació de mapes conceptuals de treball orientats a generar idees i possibles accions a desenvolupar en relació a diferents temàtiques comentades anteriorment. A partir d’aquests mapes conceptuals es definirà un pla d’accions a curt-mig termini que inclourà des de visites a instal·lacions interessants, jornades monogràfiques fins a projectes en col·laboració.

La comissió d’innovació es reunirà de forma periòdica per seguir treballant de manera transversal els eixos d’innovació que finalment l’Habitat Cluster Barcelona concreti. 

 


Tornar