Inciem el curs coolhunting amb Pepa Casado de Amato


Inciem el curs coolhunting amb Pepa Casado de Amato

El passat divendres dos de febrer vam celebrar la primera sessió del curs de coolhunting amb Pepa Casado de Amato vam descobrir com treballen els coolhunters, quines plataformes fan servir així com algunes tècniques per identificar tendències i tractar-les. 

Començant per conceptes com la definició d'una tendència, la seva identificació en les seves fases més inicials, fins al seu desenvolupament primer elements més conceptuals fins a la seva entrada al mercat global.

Un altre factor important és la identificació de influencers o influenciadors responsables de que una tendència evolucioni. Pot tractar-se de persones físiques però també empreses de referència, bloggers, esdeveniments o líders d'opinió.

Pepa Casado, també va compartir amb els assistents algunes de les fonts d'inspiració que fa servir per les seves investigacions, destacant Future Laboratory i J.Walter Thompson Intelligence

Durant les properes sessions continuarem treballant amb tendències, quantificant-les i aplicant-les al desenvolupament de nous productes.


Tornar