Reunió Grup Intercanvi de coneixement de Marketing


Reunió Grup Intercanvi de coneixement de Marketing

El passat 20 de novembre ens vam reunir amb el grup d’intercanvi  de coneixement de Marketing on van participar 12 empreses del clúster.

Com ja sabeu, el coneixement transversal provinent d’experts de diferents empreses esdevé una de les principals fonts d'inspiració per a la planificació de les activitats que desenvolupa l’HCB.

Les reunions d’intercanvi de coneixement són el punt de partida per identificar nous projectes de col·laboració. A partir de la identificació de reptes comuns.Aquesta reunió ens va servir per organitzar i planificar les activitats que es desenvoluparan dins del grup de marketing durant el 2019.


Tornar