LONDRES / REGNE UNIT

Les espècies invasores representen un dels principals problemes que amenacen a la biodiversitat mundial. Es tracta d’espècies originàries d’altres parts del món que han estat introduïdes de forma artificial, accidental o intencionada a un nou ecosistema i que, al cap de cert temps, s’han pogut adaptar al medi i l’han colonitzat. És el cas de la tortuga de Florida, el visó americà, el cranc de riu americà, el silur, el mosquit tigre i, més recentment, la vespa asiàtica.
 
Ara, un grup d’investigadors han desenvolupat un sistema per convertir algunes d’aquestes espècies en materials de construcció sostenibles. Les peces s’han fet a partir d’algues i de closques de cranc de riu americà i tenen una resistència i durabilitat similar a la del formigó, de manera que es poden utilitzar perfectament en la construcció d’espais col·lectius. 
 
El projecte encara està lluny de tenir sortida comercial. Els dos principals problemes són la regulació de l’eliminació d’aquestes espècies i els costos del tractament posterior per obtenir un producte amb un preu comercial atractiu, però el bio-formigó permet resoldre diferents problemes de sostenibilitat d’un sol cop.

 

Més info

Comparteix!