EL PARQUET QUE GENERA ENERGIA

Zurich / Suïssa

La revista Matter ha publicat els resultats d’un projecte impulsat per científics de l’ETH de Zurich per convertir el parquet de fusta en una font d’energia. El secret ha consistit en fabricar un parquet amb dues capes de fusta i al mig situar-hi uns electrodes. Quan les persones caminen per sobre el parquet els electrodes vibren i es genera electricitat per fricció. El resultat del projecte demostra que només amb aquest sistema es podria suministrar l’energia que reclamen els llums de LEDS de l’habitació on està instal·lat. 
 
L’objectiu inicial de l’estudi era demostrar que es pot modificar la fusta amb procediments respectuosos amb el medi ambient per fer energia triboelèctrica. No obstant això, els resultats han estat tan positius que s’està analitzant quines són les fustes més apropiades per escalar el producte a nivell industrial.

 

Més info

Comparteix!