La crisi de la COVID-19 ha afectat greument l’economia europea. La indústria segueix lluitant contra el seu impacte i moltes empreses necessiten reinventar els seus models de negoci. Malgrat les greus conseqüències d’aquesta crisi, hi ha alguna escletxa d’oportunitat per accelerar el lideratge transformador europeu i permetre una transició cap a una Europa verda, digital i més forta.

La Comissió Europea ha establert el camí a seguir mitjançant el seu full de ruta “El moment d’Europa: reparar i preparar-se per a la pròxima generació” i té previst assignar fons de recuperació directament als Estats membres a través de l’instrument NextGenerationEU. Espanya opta a rebre 140.000 milions d’euros, 72.700 en forma de subvencions a fons perdut. Per aquests fons, el govern espanyol ja ha presentat una proposta que serà avaluada properament per la Comissió Europea i les diferents comunitats autònomes.

La European Cluster Allianceformada per 800 clústers industrials europeus entre els quals es troba el Clúster MAVha llançat una petició als governs dels estats membres de la UE per a la inclusió dels clústers com a agent estratègic durant la redacció i implementació dels plans nacionals de recuperació en les seves diferents etapes.

Els clústers, agents clau per a la implementació ràpida i exitosa de projectes estratègics

El comissari europeu Thierry Breton, el passat mes de juny, va declarar el gran valor que tenen els clústers com entorns de col·laboració industrials amb una alta participació de pimes i com poden ser elements clau per definir i executar els plans de recuperació. Així ho estan fent països com França, que ha incorporat al seu pla nombroses recomanacions rebudes per part de l’associació de clústers francesa Association Française de Pôles de Compétitivité o, a Alemanya, a través del seu programa Go-Clusters.

A Espanya, Clusters.es, l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya (APTE), la la Fedit, la Federació de Centres Tecnològics de Espanya, Ametic i ANCES col·laboren en un pla de treball comú per als plans de recuperació i han presentat les seves propostes a diferents ministeris del govern espanyol. Els principals objectius, alineats amb el pla nacional de recuperació, són: l’augment de les habilitats digitals, l’augment de la transformació digital de les empreses, i l’avanç de la indústria cap a una activitat més ecològica i sostenible.

El valor afegit dels clústers industrials europeus als plans de recuperació dels estats membres de la UE

  • La recuperació d’Europa exigeix projectes estratègics i innovadors. Els clústers han estat impulsant la innovació durant anys i han accelerat l’adopció de tecnologies a tota la UE, esdevenint així socis valuosos per assolir els objectius establerts per la Comissió Europea.
  • Les pimes afiliades a un clúster estan més disposades a participar en convocatòries de projectes europeus i, a més, els seus índexs d’èxit són més elevats. Els clústers poden involucrar les pimes adequades pels múltiples projectes previstos en els plans de recuperació i afavorir la col·laboració entre les pròpies pimes, això com entre pimes i grans empreses.
  • Els clústers identifiquen oportunitats de cooperació intersectorial i són l’únic actor capaç de reunir cadenes de valor senceres dins dels seus ecosistemes d’innovació.
  • Els clústers connecten ecosistemes i regions. Des de fa anys, els clústers han estat part de la implementació de programes europeus interregionals, com per exemple INNOSUP, FEDER, Interreg o Vanguard Initiative. Com a resultat, els clústers han adquirit coneixement i experiència en innovació que poden ser aplicats al disseny d’inversions i projectes.
  • A causa de la seva proximitat al mercat, els clústers tenen coneixement de primera mà sobre les necessitats i capacitats de cada sector, especialment de les pimes. Per tant, poden proporcionar als responsables polítics informació valuosa per dissenyar els instruments adequats per a la recuperació.
  • Els clústers actuen a nivell local però arriben a tot el món mitjançant la seva acció cooperativa i col·lectiva. Construeixen ponts per unir parts interessades i obtenir aliances beneficioses. Creen sinergies i apropen els projectes al mercat, estalviant així temps i fons econòmics.
  • Els clústers poden connectar entitats i organismes a diferents nivells administratius, enllaçant-les per apropar els recursos financers als grups d’interès adequats. Donen suport a la traducció del pla i els instruments nacionals a les regions.

Capacitat i resiliència demostrada durant els primers mesos de crisi de la COVID-19

Durant els primers mesos de la pandèmia provocada per la COVID-19, els clústers han adaptat ràpidament les seves activitats, donant suport a les empreses a reaccionar davant la situació, mobilitzant xarxes, i treballant com a facilitadors per millorar el benestar de la nostra societat.

Els clústers han estat actors clau durant els primers mesos de la pandèmia per ajudar els seus membres a trobar els suports adequats i construir associacions ad hoc entre dos o més sectors per afrontar els reptes causats per la crisi. Amb aquestes accions, han demostrat ser resistents, una propietat molt necessària per al futur d’Europa.

Des de l’inici de la pandèmia, el Clúster MAV ha coordinat, identificat i posat en contacte desenes de proveïdors de subministrament de matèria primera per la producció de components pel sistema sanitariha cercat materials i processos de fabricació alternatius pels mateixos, i ha liderat i col·laborat en nombroses iniciatives de suport als membres del sector dels materials a Catalunya.

Llegeix el manifest de la European Alliance Clusters complert: A call for the recognition of Industrial Clusters in the European Recovery Initiatives   

Comparteix!