#learningbysharing

EINES PEL FINANÇAMENT PÚBLIC DE LA INNOVACIÓ A L’EMPRESA

Una de les barreres per a la innovació a l’empresa és la manca de pressupostos adequats. Les administracions disposen d’un seguit d’ajuts en forma de subvencions, préstecs i incentius fiscals per a estimular la inversió empresarial en innovació. En aquesta jornada donarem una visió global dels ajuts a nivell europeu, estatal i autonòmic i ajudarem les empreses a identificar el programa més adient al seu projecte d’innovació.

  • 9:15h Registre assistents
  • 9:30h Presentació de la jornada.
  • 9:45h Perspectiva UE: Ajuts de la CE per a innovació

Sandra Pérez Martínez, Project Manager- European Research, Development and Innovation Projects, Business Innovation Unit, ACCIÓ

  • 10:15h Perspectiva estatal: Ajuts del CDTI per a l’empresa

Emilio Iglesias,  jefe de área del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial y Dirección de Programas de la UE y Cooperación Territorial

  • 10:45 Coffee networking
  • 11:15h Perspectiva autonòmica: Ajuts d’ACCIO per a la innovació

Joan Comas, gerent de l’àrea de projectes d’R+D i Innovació, ACCIO

  • 11:45h Incentius fiscals per a la innovació

Ana Garcia, Senior Business development, Evalue Consultores

  • 12:15h Experiències i bones pràctiques en la gestió dels ajuts públics. Taula rodona amb empreses que han estat beneficiàries d’ajuts.

INSCRIPCIONS

Data: 23/10/19

Lloc: Espai Beauty Hub (Milà i Fontanals, 14, 2n 9a Barcelona)

Data

Dc Oct 2019

Temps

9:15 am - 12:15 pm