Reunió Junta Directiva

ORDRE DEL DIA

1. BENVINGUDA

2 . ACCIONS CLÚSTER ENFRONT  C O V I D -19 I ACTIVITATS REALITZADES ÚLTIM MES

3 . CANVIS EN ACTIVITATS CLÚSTER PLANIFICADES

4. COMUNICACIÓ CLÚSTER

5 . SOCIS I CAPTACIÓ  NOUS SOCIS

6- NOVETATS ADMINISTRACIÓ PER SITUACIÓ ACTUAL

7. PLANIFICACIÓ ACTIVITATS, ÀREES DE TREBALL I PROJECTES

8. GESTIÓ ECONÒMICA I TRESORERIA

 

14:00h: Dinar

Data

Dc set. 2020

Temps

12:00 pm - 2:00 pm

Etiquetes

HCB
Categories