Innova amb BIM (Building Information Modeling) amb l’acord de BIMETICA i HCB

La innovació dins del món empresarial, és un requisit del mercat per a mantenir-se a l’avantguarda de la tècnica i les tendències.

Per aquest motiu, Habitat Cluster Barcelona i Bimetica han signat un acord de col·laboració perquè les empreses associades al clúster, puguin innovar la seva biblioteca de productes, passant del format tradicional CAD al format actual BIM (per les seves sigles en anglès de Building Information Modeling).

La iniciativa consisteix en el desenvolupament sense costos, d’un producte en format BIM (Programari Revit®, en anglès i espanyol) per a convertir-se en una empresa pionera en tecnologia en el sector AEC (Architecture, Engineering and Construction).

L’objectiu és generar oportunitats de negocis per a l’empresa fabricadores del clúster.

Les empreses que sol·licitin el desenvolupament l’hauran de fer mitjançant formulari específic. Els socis interessats hauran d’enviar aquest formulari completat a info@bimetica.com.

 

BIM: Una oportunitat de Negocis

Desenvolupar projectes en BIM és una exigència creixent en el mercat.
BIM permet millorar els temps de treball generant estalvis en costos de “Disseny, “Execució” i “Manteniment”. Aquestes raons fan que qualsevol actor que treballi en l’entorn BIM pugui estar a l’avantguarda de la tècnica i ser més eficient que la seva competència generant noves oportunitats de negoci i millors rendiments econòmics.

Aquesta tendència del mercat presenta una oportunitat directa a les empreses fabricants per a participar en el negoci. Els potencials prescriptores o usuaris són els despatxos d’arquitectura, enginyeria o empreses constructores els qui demanden aquestes biblioteques BIM per a alimentar els seus projectes incorporant la marca del fabricant.

La demanda de biblioteques BIM es genera per la necessitat d’incorporar arxius de productes amb informació “Real”,
“Avalada” i de “Qualitat” al projecte. Amb aquesta fórmula les empreses fabricadores participaran del negoci mitjançant vendes dels seus productes.

 

Què és una biblioteca de productes BIM?

És la representació d’un producte o material real de la construcció en format digital intel·ligent o BIM (Building
Information Modeling).

Les biblioteques de productes BIM, es desenvolupen sobre la base de programari de disseny paramètrics superiors al programari tradicional amb tecnologia CAD (Computer-Aided Design).
Els arxius de productes o materials desenvolupats amb BIM, contenen informació gràfica i textual parametrizable i
bidireccional que interactua en un projecte, oferint major fiabilitat en els processos de disseny, execució i manteniment d’un edifici.

 

Biblioteques BIM com a eina de treball

Els professionals de la construcció cada vegada utilitzen més arxius BIM de productes reals per a incorporar-los als seus projectes. Les biblioteques de productes de marca permeten agilitar el treball al professional, ja que aporten al projecte informació “Gràfica 2D i/o 3D”, “Tècnica” i “Comercial” avalada pel fabricant.

Això estalvia temps en el disseny i verificació de la informació del producte en projecte, ja que és la pròpia empresa fabricadora qui les hi proveeix, agilitant amb això la presa de decisió sobre la compra del producte.

Comparteix!