Ecodisseny amb suro

L'Institut Català del Suro (ICSuro) és una entitat sense ànim de lucre amb la missió de promoure el sector surer des del bosc fins a l'usuari final.

L'activitat de l'ICSuro se centra en la investigació en matèria de noves aplicacions del material de suro més enllà del tap; la difusió de les propietats del material per a la seva aplicació en la construcció i el disseny; la comunicació i promoció del sector surer així com dels productes de suro i les empreses que utilitzen aquesta matèria primera.

El suro és un producte natural, de proximitat i amb un gran potencial en el context de la bioeconomia, la substitució de productes plàstics, l'economia circular, l'ecodisseny i associat exclusivament a la regió mediterrània.

forsu

destaquem

FORSU

És un granulat de cautxú. Aquest additiu natural per al formigó li aporta una sèrie de qualitats extres. Amb les seves propietats naturals s'aconsegueixen uns resultats que el distingeixen dels productes clàssics. Millora les condicions de transport i de col·locació gràcies a la reducció del pes, increment tèrmic, hidròfug i resistència al foc.

DADES DE CONTACTE

Nom: Albert Hereu
Càrrec: Director
E-mail: icsuro@icsuro.com
Telèfon: (+34) 97 230 56 61

C/ Miquel Vincke i Meyer, 13
17200 Palafrugell
Girona (Spain)

www.icsuro.com