OPERACIONS I RECURSOS HUMANS

En organitzacions petites, on els recursos són limitats (tant humans com econòmics) la correcta organització d'aquests recursos és determinant per al bon funcionament de la companyia.

Implicar els treballadors en els processos de canvi i innovació pot ser decisori en l'èxit o fracàs d'aquesta.. Introduir nous conceptes organitzatius com el Quick Response Manufacturing, model en el qual prevalen els terminis de lliurament i la qualitat de producte per sobre dels costos és un dels àmbits en què s'està treballant en aquest àrea.

RESPONSABLES D'ÀREA

David_negre (002)

DAVID SAMPER

Casals Ventilació
BN-Jordi_Batlle_Ripleg_30m2

JORDI BATLLÉ

30m2

PROJECTES DESTACATS

VISITA EMPRESARIAL

cluster casals

Visitem Casals Ventilació per conèixer de primer mà la seva experiència en la implantació del QRM ( Quick Response Manufactoring)  és una estratègia enfocada a la reducció total i sistemàtica de tots els temps morts del global de l’empresa. Optimitza els temps tan a les oficines com a la planta productiva, aconseguint reduir la gestió del dia a dia i permetent adaptar la capacitat dels equips a qualsevol demanda entrant.