QUI SOM

L'Habitat Clúster Barcelona és una associació empresarial amb personalitat jurídica i sense finalitat de lucre que té com a objectiu principal promoure i contribuir a la competitivitat de tota la cadena de valor del sector hàbitat a Catalunya.

Treballem transversalment amb empreses del sector per innovar, ajudem en l’evolució dels negocis i ens focalitzem en reptes estratègics compartits.

Què és un clúster?

Un clúster és un grup d'organitzacions que operen en un mateix mercat i que s’ajunten per obtenir avantatges competitives. És una nova manera d’entendre els negocis basada en cooperar més per competir millor.

Quin és el principal benefici de participar en el clúster?

La competitivitat d’una marca depèn de la seva estratègia individual i de la qualitat del  entorn.

El clúster permeten millorar les dues coses: ajuden a modificar la estratègia per passar a un negoci més rentable i a desenvolupar plans per millorar la qualitat del entorn. Les iniciatives del clúster aporten intel·ligència de mercat,  networking de valor i la possibilitat de participar en projectes transformadors.

LA NOSTRA MISSIÓ

Vetllar per la millora de la competitivitat dels associats, fomentant la creació de sinèrgies i contribuint al desenvolupament econòmic i social, promovent activitats del sector hàbitat.

VISIÓ

Esdevenir una entitat de referència en l’àmbit de l’Hàbitat, posicionar el clúster com un Hub de solucions del sector, que permeti als nostres associats millorar la seva visibilitat, competitivitat i oportunitats de negoci.

L’HCB ha de ser una entitat que transformi el coneixement en realitats industrials, organitzada per respondre al canvi mantenint l’autosuficiència financera.

 

apartment-decoration-decors-700549
VALORS

Col·laboració, treball en equip per aprofitar sinèrgies i el potencial humà. Esperit de servei. Proactius a la innovació i creativitat per adaptar la nostre estratègia als constants canvis del sector.

Compromís, lleialtat i honestedat amb els nostres associats i partners. Qualitat i excel·lència en totes les activitats que desenvolupem.

BENEFICIS DE PERTÀNYER AL CLÚSTER

Formar part del clúster és integrar-se en un ecosistema òptim per millorar les oportunitats de negoci

CONEIXEMENT

Tenim un profund coneixement del sector. Detectem oportunitats i riscos i compartim aquesta informació amb els associats.

NETWORKING

Facilitem constantment el contacte i el coneixement entre els integrants del clúster. També fomentem els projectes cooperatius.

INNOVACIÓ

Promovem la innovació com a element clau per la competitivitat. Ajudem a generar idees que puguin tenir èxit al mercat.

EXPANSIÓ

Ajudem a les empreses que volen expandir el seu radi d'acció i obrir nous mercats, nacionals o internacionals.

FINANÇAMENT

Donem accés a línies d'ajuts i a fonts de finançament tant públiques com privades. Busquem recursos per nous projectes.

FORMACIÓ

Organitzem tallers i workshops especialitzats amb l'objectiu de garantir una formació continuada i d'alt valor afegit.