RETAIL

En aquesta àrea s'engloben tots aquells canals de comercialització, tant online com físic. És precisament la interacció entre ambdós canals on es troba la innovació dins el sector de l'hàbitat.

Els experts coincideixen que el retail tradicional tendeix a desaparèixer, almenys de la manera en què el coneixem avui. La introducció de nous conceptes de comercialització: pop up stores, corners o shop in shop són alguns dels conceptes treballats durant aquests anys en el marc del clúster, fomentant la relació entre empreses retailers i industrials per al potenciament de marca i la millora de la seva visibilitat.

Encara avui, el retail suposa un dels principals negocis de les empreses que integren el clúster hàbitat, per això, tot i diversificar en altres canals com el contract, es busca la millora dels formats de venda i operacions per aquest canal. Sent el moment de posar el focus en la omnicanalidad, potenciant la venda online, ja sigui mitjançant Marketplace propis o de tercers. Especialitzats o generalistes com Amazon, Venda privee o Privalia.

Com que és un àmbit molt emergent i en el qual s'esperen grans canvis estructurals a curt termini, s'ha considerat una àrea estratègica amb molt potencial per al desenvolupament de projectes centrats en la investigació i detecció de tendències, així com experiències internacionals.

RESPONSABLE D'ÀREA

Jesús Cao_Flow

JESUS CAO

Flow

PROJECTES DESTACATS

visites sectorials

Visita Elab720

Visitar fabriques, showrooms, espais innovadors pot resultar un exercici de inspiració per les empreses del clúster. Conèixer els processos de fabricació, els materials, les tecnologies utilitzades... no només permet conèixer amb més detall el producte i les capacitats de l’empresa sinó també obrir noves vies de col·laboració com la co-creació.

Un bon exemple és la visita al 720 ELAB per a conèixer la darrera tecnologia aplicada a retail i les possibilitats de la captació de dades per millor l’experiència de l’usuari a les botigues.

L’objectiu és desenvolupar una solució multiplataforma perquè les marques tinguis tota la informació possible sobre les tendències de compres dels usuaris. La solució de 720 e-lab, és la suma de les millor experiències tecnològiques del món dedicades a oferir mesures i xifres exactes que ajudin a les marques i detallistes a extraure informació sobre el comportament de compra dels seus clientes. A partir de l'anàlisi d’aquestes dades, les marques podran treure conclusions fiables sobre les decisions de compra dels consumidors i produir i crear estratègies de marketing segons la demanda real del mercat.