SOSTENIBILITAT

Com a eix transversal, és l'àmbit en el qual es comprenen totes les línies de millora a nivell mediambiental de selecció de materials més respectuosos amb el medi ambient. La detecció de solucions logístiques més sostenibles, embalatges alternatius, o millores en el disseny de producte que permetin minimitzar els residus en la seva fabricació i final de vida útil.

L'economia circular també és un dels àmbits d'interès d'aquesta àrea, com a oportunitat de detectar nova vida als materials i productes al final de la seva vida útil, fins i tot potenciant la creació de noves oportunitats de revaloració de subproductes o residus per a noves aplicacions.

Una de les iniciatives en curs és la creació d'una taula de debat entorn a la gestió de residus voluminosos per trobar acords per a la millora de la gestió de residus de mobiliari o matalassos. Es vol conscienciar els fabricants, però també donar l'oportunitat als gestors de residus de conèixer la realitat i les necessitats dels industrials en aquest àmbit, per impulsar projectes col·laboratius que aportin solucions.

RESPONSABLE D'ÀREA

JUNTARòmul_Prat_CREVIN

ròmul prat

Crevin

PROJECTES DESTACATS

co-disseny d'estratègies

Sostenibilitat jornada

Durant la sessió es va treballar sobre els diferents àmbits d'empresa per buscar oportunitats de millora de les empreses del clúster des del punt de vista de sostenibilitat. Començant amb el disseny de producte, elecció de materials, transport, packaging, fabricació a partir de processos efficients, vida útil de producte, comunicació i divulgació de bones pràctiques i final de vida útil.

sessió nous models de negoci

Sostenibilitat jornada packaging

La trobada va iniciar-se amb un bloc de ponències del àmbit del packaging, on Ignasi Cubiñà (EIG), va exposar els avantatges del Cradle to Cradle® com a metodologia de disseny i verificació de l’economia circular, mostrant exemples concrets i possibilitats pel món de l’hàbitat.

La sessió va servir també per a fer networking i conèixer directius de companyies de sectors complementaris, la qual va acabar amb una dinàmica de Manual Thinking per a treballar reptes concrets d’interès que van originar la sessió, com són els nous models de negoci, la sostenibilitat i el e-commerce.